Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er utarbeidet etter mal fra Datatilsynet. I kursiv skrift finner du informasjonen som knyttet til vår personvernerklæring for dette nettstedet.


1. Hvem er behandlingsansvarlig? 

Eier av bedriften er hovedansvarlig for behandling av personopplysningene.

2. Hva er formålet? 

Målet med å ha et integrert skjema som besøkere kan benytte til å sende oss e-post er utelukkende for å kunne yte best mulig service. Ingen av opplysningene blir gitt eller solgt videre til 3. part, men vi benytter Google reCAPTCHA for å beskytte oss mot e-post-spam. Googles personvernpolicy finnes her.

3. Hva er det rettslige grunnlaget? 

Da vi ikke gir, selger eller på annen måte deler informasjonen vi mottar, er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjon fra nettsiden.

4. Hvilke personopplysninger behandles? 

Nettsiden har et integrert kontakskjema. Informasjonen som besøkeren av nettstedet blir bedt om å oppgi er: Navn, telefonnummer, e-postadresse og en beskjed. Målet med å ha et integrert skjema er utelukkende for å kunne motta henvendelser. 

5. Hvor hentes opplysningen fra? 

Informasjonen blir hentet fra skjemaet som er integrert på nettsiden.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 

Det er helt frivillig om kunden ønsker å oppgi sine opplysninger. Ønsker kunden å ikke oppgi noe informasjon, gis det mulighet til å ringe oss direkte på telefon 69 18 02 02.. Man kan naturligvis også sende vanlig post til oss. I kontaktskjemaet bes kunden å fylle inn alle felt som er påkrevet for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

7. Utleveres opplysningene til tredjepart? 

Nei, det utleveres ikke opplysninger til 3. part.

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene? 

Personopplysningene blir lagret på en server driftet av vår leverandør, one.com. For å kunne følge opp henvendelsene blir informasjonen lagret på serveren frem til vi får behandlet saken.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder? 

Trattoria da Ernesto forholder seg til norske lover og regler i alt sitt arbeid.

10. Hvordan sikres opplysningene? 

Opplysningene fra kontaktskjemaet sendes over en kryptert forbindelse (https), og lagres i nettskyen. 

11. Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål til informasjonen gitt på dette skjemaet, kan vi kontaktes på mail: epost(alfakrøll).ernesto.no, eller alternativt på telefon 47687160 eller 47702933